header img
Alies

Alies Zijlstra
Oprichter en leiderschapscoach

Alies is de oprichter van Academic Factory en inmiddels ruim 20 jaar werkzaam in het hoger onderwijs als coach, trainer, mediator en adviseur.

Zij heeft vele opleidings- en begeleidingsprogramma’s ontwikkeld en gefaciliteerd op het gebied van leiderschap en onderwijs, zoals ontwikkeltrajecten SKO, BKO, AIO-programma’s, mentortrajecten en introductieprogramma’s voor nieuwe docenten. Altijd met het doel om inspiratie te brengen, ondersteuning te bieden en ieders vuur voor onderwijs te laten branden!

  Alies gelooft in samenwerking vanuit vertrouwen. Academic Factory is daarom een netwerkorganisatie waarbij iedereen vanuit vrijheid met elkaar verbonden is. Gezamenlijk bijdragen aan het hoger onderwijs, ieder vanuit zijn eigen autonomie, kwaliteiten, passies en talenten. Momenteel begeleidt zij met name directeuren en MT’s in het hoger onderwijs en voortgezet onderwijs bij leiderschap, teamvorming en organisatieontwikkeling. Wat haar daarbij beweegt is om universiteiten, opleidingen en scholen te begeleiden om een omgeving te creëren die aansluit bij de wensen en behoeftes van de studenten, leerlingen en medewerkers van nu en die hen optimaal ondersteunt bij hun verdere groei en ontwikkeling. Alies heeft twee universitaire Masteropleidingen afgerond waaronder de Master opleiding Strategisch Management van Onderwijs en Educatie.