header img

Van onderwijsorganisatie naar onderwijscommunity

De rol van leidinggevenden

Een belangrijk focuspunt bij Academic Factory is de vraag onder welke voorwaarden opleidingen tot bloei komen en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van omgevingen waar docenten en studenten tot hun recht komen. Hierin is er een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden van opleidingen.

image.phpBeleidsmakers en opinieleiders spelen een belangrijke rol in het vooruit helpen van het Hoger onderwijs. Toch komt de grootste vooruitgang niet van individuen of vanuit een enkel geïnspireerd idee. De grootste beweging ontstaat wanneer docenten en medewerkers van opleidingen zich verbinden rondom gemeenschappelijke doelen, zich bewogen voelen daar samen naar toe te werken en open staan om te leren van wat ze onderweg tegen komen. Een dergelijke cultuur ontstaat meestal niet vanzelf. Hoe kom je daar met elkaar als opleiding? Hoe groei je toe van een verzameling individuen binnen een organisatie naar een onderwijscommunity met slagkracht?

Hier is er een belangrijke rol weggelegd voor de teamleider of directeur van een opleiding. In onze ogen is de belangrijkste taak van een opleidingsdirecteur het creëren van randvoorwaarden zodat er binnen teams focus en verbondenheid ontstaat, zodat zij in staat zijn om het verschil te kunnen maken.

Otto Scharmer omschrijft het mooi als hij zegt:

I once asked one of the most successful leaders of the telecom industry what she considered to be the essence of her leadership work. She responded, “I am facilitating the opening process so my team can sense and seize emerging opportunities as they arise from the fast paced business environment we are operating in.
 

(uit: Theory U: Learning from the Future as It Emerges, 2009)

Voor veel leidinggevenden in het Hoger Onderwijs vraagt dat een omslag in de manier waarop ze hun rol opvatten. Zeker in ons calvinistische en individualistische Nederland zijn we soms geneigd om niet alleen erg hard te werken, maar ook om te denken dat we het voornamelijk zelf moeten doen. Nu betekent een andere rolopvatting niet per definitie minder hard werken voor een leidinggevende, maar wel anders werken. Bij Academic Factory ondersteunen we leidinggevenden in het onderwijs op verschillende manieren bij het begrijpen en invullen van hun rol. Door persoonlijke coaching, maar ook door het bieden van opleidingen waarin leiderschap een kernthema is, zoals het SKO programma (Senior Kwalificatie Onderwijs) en de CEC voor coördinatoren (Cursus Effectieve Coördinatie). Het doel is het steeds hetzelfde: een bijdrage leveren aan het creëren van een omgeving waarin medewerkers, docenten en studenten van een opleiding gelukkig zijn en zich ontwikkelen.

Als je meer wilt weten over dit thema, neem dan graag contact met ons op: Info@academicfactory.nl