header img

Spreek jij dezelfde taal als je studenten?

Dat onderwijs niet altijd gelijk staat aan leren, ontdekken docenten en ook studenten vaak al snel in hun onderwijsloopbaan. Als docent herken je wellicht deze frustratie: je hebt ontzettend je best gedaan om inspirerende en actuele colleges te ontwikkelen, maar in plaats van de vonk die overslaat, krijg je de vraag ‘wat moeten we weten voor het tentamen?’

En ook voor stserendipitouswanderings.tumblr.comudenten is leren ook niet altijd zonder frustratie: ‘Ik heb toch alle onderdelen van de empirische cyclus verwerkt in mijn onderzoeksartikel? Waarom is het niet goed genoeg, wat willen jullie nu eigenlijk van me?’ Herkenbaar? Ondanks dat we allemaal Nederlands (of Engels..) spreken, ontstaan er gemakkelijk miscommunicaties binnen het onderwijs. Dit komt bijvoorbeeld omdat docenten en studenten op een verschillende manier invulling geven aan woorden zoals ‘leren’ en ‘begrijpen’. ‘Wanneer heb je iets geleerd? Wanneer begrijp je iets echt?’ Onderzoek heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn in de antwoorden die mensen op dit soort vragen geven. Zo zou een student op de vraag wanneer je echt iets geleerd hebt kunnen antwoorden: ‘als ik de vragen hierover op het tentamen goed weet te maken’. Een docent zou wellicht zeggen: ‘je hebt echt iets geleerd als je de methode die je leerde in de ene situatie, ook effectief in een andere situatie kan inzetten om een probleem op te lossen.’

Sinds enkele decennia wordt er naar de verschillende ‘inkleuringen’ die we geven aan woorden onderzoek gedaan. Dit is onderzoek naar epistemologische assumpties, ook wel ‘ways of knowing’ genoemd. In Nederland zijn Erik Jan van Rossum en Rebecca Hamer hierin al 30 jaar actief. Zij kwamen erachter dat er 6 universele ‘talen’ zijn, die weergeven hoe verschillend mensen denken over wat ‘leren en begrijpen’ eigenlijk inhoudt. Zo wordt een van de talen ‘Memoriseren’ genoemd. Centraal voor de studenten (en overigens ook docenten) die deze taal spreken staat de vraag “wat moet ik weten voor het tentamen?” Een ander voorbeeld is de taal “Reproductief toepassen”. Hier draait leren om de vraag ‘wat heb ik later nodig als professional?’

Het ontdekken welke taal (of talen) je studenten spreken, en wat jouw eigen taal is, is heel behulpzaam in het creëren van een effectieve onderwijs omgeving. Het geeft vocabulaire om de communicatie met studenten en collega’s te verbeteren, en helpt in het scheppen van een onderwijsomgeving die boeiend, inspirerend en effectief is voor alle partijen. Academic Factory ondersteunt je hier graag bij.

Als je meer wilt weten over dit thema, neem dan contact op met: Info@academicfactory.nl

Bron:

Van Rossum, E.J. en Hamer, R.N. (2010). The Meaning of Learning and Knowing. Rotterdam: Sense Pulishers.