header img

Nieuwe energie in de collegezaal!

Wanneer je als docent zelf te lang aan het woord bent, en je je studenten goed observeert, zie je de energie vaak op een gegeven moment de zaal uit sluipen. Studenten worden moe, zakken onderuit, zoeken afleiding op hun mobiel of staren je wazig aan. Met een 'energizer' verfris je de boel en breng je de energie weer terug bij je studenten. Energizers met een fysiek element werken vaak goed, omdat je studenten hun hartslag weer even voelen en de energie door het lichaam voelen stromen. a3c05928ded46fb07bfb8669568d9049

Een paar voorbeelden ter inspiratie:

* Denkwandeling: geef studenten een vraag of casus mee waar ze in duo's over na mogen denken terwijl ze in de frisse lucht een wandeling maken.

* Tekenen je samenvatting: zorg dat je flipover vellen en stiften mee neemt. Verdeel je studenten in groepjes van 3 over de onderwijsruimte en geef ieder groepje een flipover vel en wat stiften. Vraag hen een samenvatting van de sessie te maken, zonder woorden, maar in de vorm van een tekening.

* Waar hoor ik bij? Plak bij iedere student een post-it op de rug (zonder dat ze zien wat er op hun eigen post-it staat) met een woord, waar een ander woord bij past (bijvoorbeeld, Bassie / Adriaan, mitose / meiose,  penicilline / pasteur e.d.) Het is leuk om de woorden te laten aansluiten bij het onderwerp van het college. Laat studenten rondlopen door de zaal en elkaar vragen stellen, zodat ze erachter komen wie ze zelf zijn en bij wie ze horen. Neem een leuk prijsje mee voor het duo dat er als eerste achter is gekomen wie ze zijn en waarom ze samen horen.

* Ballonnen gevecht: Verdeel de studenten in groepjes, en geef iedere student een ballon mee, en een stukje touw. (alle studenten in 1 team krijgen dezelfde kleur ballon) Laat iedereen zijn ballon opblazen en met het stukje touw aan zijn linkerenkel vastbinden. Instructie: “Bescherm de ballonnen uit je eigen team”. Het spel duurt 3 minuten, daarna wordt geteld hoeveel ballonnen ieder team nog over heeft. Deze energizer is heel geschikt om een ingedutte groep weer wakker te maken, en een goede opmaat om het over thema's als 'team work', 'samenwerking' ,  'competitie', 'win-win' etc te hebben. Daarnaast geeft het vaak veel plezier.

* Feit of fictie quiz: Geef iedere student een vel papier en laat ze hierop 3 feiten noteren, waarvan 2 waar en 1 niet waar. Laat de andere studenten raden wat de fictie is. Dit spel kent diverse varianten. Door de studenten informatie over zichzelf te laten noteren, kan de quiz goed werken als kennismakingswerkvorm. Maar het is ook geschikt als werkvorm om reflectie op het thema uit het college te stimuleren. Deel dan kleine briefjes uit met thema's (bijvoorbeeld  bij een college over het functioneren van het hart 'grote bloedsomloop', 'atria',  'stikstofmonooxide', etc). Laat studenten 2 feiten en 1 fictie over hun thema verzinnen, waar de anderen vervolgens gaan raden.

Tot slot: kies of pas een energizer aan zodat het aansluit bij je onderwijs. Dan doet de energizer meer dan alleen de boel opschudden, het stimuleert bijvoorbeeld  ook een diepere verwerking van de stof. De energizer als bron van een grotere leeropbrengst  en meer plezier tijdens het onderwijs!

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp, neem dan graag contact met ons op: info@academicfactory.nl