header img

Naamloos

Cursus Effectieve Coördinatie

Docenten geven regelmatig aan dat zij vanuit hun onderwijsrol zijn doorgegroeid naar een coördinatiefunctie om vervolgens tegen vragen aan te lopen als:
Business People Having Board Meeting In Modern Office

Hoe ontwerp ik samenhangend en inspirerend onderwijs?’
‘Hoe zorg ik voor een prettige en effectieve samenwerking in het team van collega’s?
‘Hoe coördineer ik efficiënt en behoud ik rust en overzicht?’
‘Hoe zorg ik voor verbinding tussen het beleid van de opleiding of faculteit en de onderwijspraktijk?

De Cursus Effectieve Coördinatie (CEC) biedt de nieuwe coördinator of de ervaren coördinator bij
wie deze vragen ook leven, de ruimte om samen met andere coördinatoren deze en andere actuele vragen te beantwoorden.


De Essentie

De Cursus Effectieve Coördinatie is een verhelderend en inspirerend ontwikkeltraject dat coördinatoren in het hoger onderwijs gedurende 4 maanden de kans biedt zich te ontwikkelen op het gebied van visie ontwikkeling, onderwijs ontwerp, coördinatie, time-management, coaching en communicatie. Het programma biedt trainingsdagen, individuele coaching, leergroepen en voorbereidingsvragen.

De Opbrengst
Tijdens de CEC worden coördinatoren in het hoger onderwijs begeleid bij hun professionele & persoonlijke ontwikkeling. Het resultaat is dat de coördinatoren met meer overzicht, helderheid en inspiratie hun rollen van ontwerper, coördinator en verbinder kunnen vervullen. In samenwerking met anderen zijn zij in staat om effectief bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs

Het Cursusprogramma

Figuur 1: model Cursus Effectieve Coördinatie

De cursus is opgebouwd vanuit de verschillende rollen die de coördinator vervult (zie figuur 1).
Het programma is zo opgezet dat de opgedane kennis en vaardigheden direct toepasbaar
zijn in de onderwijspraktijk, waardoor de deelnemers meteen de waarde ervan ervaren.
Het programma heeft een omvang van ongeveer 50 uur en bestaat uit een combinatie van 4 cursusdagen, 3 Peergroup- bijeenkomsten, huiswerkopdrachten en 2 individuele coachinggesprekken.

De Cursusdagen

Tijdens de cursusdagen staan de bovenvermelde rollen centraal en komen verschillende principes uit de didactiek, leiderschapsontwikkeling, communicatie en persoonlijke effectiviteit aan de orde.
Het programma van de dagen is informatief, leerzaam en inspirerend en wordt gefaciliteerd door opleiders met ruime ervaring op het gebied van docentenbegeleiding, -training en -opleiding.

De Peergroup-bijeenkomsten en huiswerkopdrachten
Tussen de cursusdagen in komen de deelnemers bij elkaar met een Peergroup van ongeveer drie à vier deelnemers, waarbij verdere verdieping plaatsvindt op thema’s zoals persoonlijke effectiviteit en didactische vaardigheden. Voorafgaand aan de cursusdagen worden de deelnemers uitgenodigd tot het lezen van literatuur en het maken van opdrachten gericht op de eigen onderwijspraktijk.

De Individuele Coaching
Tijdens de 2 individuele coaching sessies staan de persoonlijke & professionele ontwikkelvragen van de CEC-deelnemers centraal. Deze vragen hebben betrekking op de (verdere) ontwikkeling in de coördinerende onderwijsrol die de docenten vervullen.

freedom-fund-banner

 

Interesse in deze cursus voor uzelf of uw opleiding of faculteit ?
Academic Factory verzorgt de Cursus Effectieve Coördinatie interfacultair en ook binnen de faculteit voor minimaal 10 deelnemers. Hiermee wordt in vier maanden tijd een belangrijke versteviging gebracht bij de mensen die deze strategische rol vervullen binnen uw faculteit. Dit zal een krachtige en zichtbare impact hebben op de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs en de mensen uit uw organisatie die hierbij betrokken zijn. Mocht daarbij de behoefte bestaan om het programma aan te vullen of aan te passen naar de specifieke situatie van uw opleiding of faculteit, dan is dat in overleg mogelijk.

Hiervoor kunt contact opnemen met Alies Zijlstra via Alies@academicfactory.nl.